Открийте най-добрите оферти

Избери място за почивка

Общи условия

Добре дошли на уебсайта HotelsBG.org (ХотелсБГ.орг)

Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт вие се съгласявате да се съобразявте и се обвързвате със следните условия на употреба, които заедно с нашата политика за конфиденциалност управляват HotelsBG.org и отношенията си с Вас и вашите с този сайт.

Условия за ползване

Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация и ползване. Тя подлежи на промяна без предизвестие. Можете да използвате нашия сайт само за законни цели. Нямате право да използвате нашия сайт, за да публикувате, предавате или по друг начин разпространявате незаконни материали. Примери за незаконни материали включват, но не се ограничават до: заплахи за физическа вреда, клеветнически изявления, порнографски материали, както и авторски права, запазени марки и други права на собственост, използвана без необходимите разрешителни. Не може да се опитвате да използвате или разпространявате инструменти, предназначени да застрашават сигурността, или да предприемате всякакви действия, за да излагате на риск сигурността на този сайт. Примери за такива инструменти включват, но не се ограничават до програми за познаване на паролата, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа.


Всяка фирма е длъжна да предостави актуална и достоверна информация за всичките си предлагани продукти или услуги. Тя има правото по свое усмотрение да променя по всяко време тази информация с цел нейното актуализиране. Неразрешено използване на този сайт може да даде основание за иск за обезщетение и / или да бъде престъпление.

Отговорности

Информацията, съдържаща се в този сайт е само за общи цели. Информацията е предоставена от HotelsBG.org и се стремим да запазим информацията актуална и точна, но не поемаме ангажименти или гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, за пълнотата, точността, надеждността, годността и наличността отнасяща се до интернет страницата или до информация за продукти, услуги или графични изображения от всякакъв вид, съдържаща се в сайта.


Нито ние, нито трети страни, предоставяме гаранция по отношение на точността, своевременността, изпълнението, пълнотата или годността на информацията и материалите, открити или предлагани на този сайт за всяка конкретна цел. Вие се съгласявате, че такава информация и материали може да съдържат неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорността за такива неточности или грешки в максимална степен, позволена от закона. Всяко основание и решение взето на базата на тази информация си остава ваш собствен риск.


Използването на всяка информация или материали на този сайт е изцяло на свой собствен риск, за който ние не носим отговорност. Ваше задължение е да се уверите, че всички продукти, услуги или информация достъпна, чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания.


Този сайт съдържа материали, които са притежавани или лицензирани от нас. Тези материали включват, но не се ограничават до, дизайн, оформление външен вид и графика. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с авторските права, които са част от тези условия. HotelsBG.org освобождава от каквито и да е ангажименти и претенции свързани с претърпени вреди или пропуснати ползи базирани на информацията поместена в него и на съответните предложения. Полагат се всички усилия за поддръжаката на сайта, за да може да работи безпроблемно. Въпреки това, HotelsBG.org не носи отговорност за незареждане на страницата или ако е временно недостъпна поради технически проблеми извън нашия контрол.

Връзки с други сайтове

HotelsBG.org съдържа хипервръзки към сайтове поддържани или контролирани от трети страни. HotelsBG.org не носи отговорност и не преглежда, одобрява, или потвърждава съдържанието или употребата на всеки от продуктите или услугите, които могат да бъдат предлагани на този или всеки друг сайт. Съветваме ви да прегледате отделните политики за конфиденциалност и условията за ползване на съответните сайтове.